หน้าแรก > คุย Linux, คุย..บริหารserver > บริหารจัดการ Proxy Server

บริหารจัดการ Proxy Server

ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web (WWW) โดยปกติ ข้อมูลจะถูกเรียกมาจากเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการโดยตรง ซึ่งจะพบว่า เมื่อมีผู้ใช้หลายๆ ราย เรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาให้กับผู้ใช้แต่ละราย โดยเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน อันจะทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาที่ผู้ใช้ทุกคนจะต้องรอคอยการเรียกข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลานาน และยังเป็นการใช้งานช่องสื่อสาร (bandwidth) ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด และมีราคาแพงมาก ไปโดยเปล่าประโยชน์

      Proxy Server คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และกำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนเรียกใช้ข้อมูล WWW ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่เรียกข้อมูล WWW มาให้บริการแก่ผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลที่เคยถูกเรียกนั้นไว้ ในเครื่อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลนั้นซ้ำ ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาใหม่ ซึ่งเทคนิคดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่(ส่วนใหญ่)เคยมีผู้เรียกใช้มาก่อนได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาใหม่ อันจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

      ขั้นตอนการทำงานของ Proxy Server เมื่อผู้ใช้ติดต่อ WWW ผ่าน Proxy Server เครื่องจะทำการตรวจสอบก่อน ว่ามีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการอยู่ในเครื่องอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีก็จะไปเรียกข้อมูลมาให้ใหม่ และจัดเก็บไว้ในเครื่องเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ใช้ครั้งต่อไป ถ้าพบว่ามี จะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ว่ามีความทันสมัยตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันจะทำการส่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องไปให้ผู้ใช้ทันที แต่ถ้าไม่ตรงกัน Proxy จะไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาให้ใหม่

 

ติดตั้ง squid บน ubuntu

  • ทดสอบกับ ubuntu 10.04 และ squid 3.x
  • ต้นฉบับ squid อยู่ที่ http://www.squid-cache.org
  • ตัวอย่างนี้ติดตั้งบน server หมายเลข IP คือ 192.168.1.1  cache http port คือ 3128

#sudo apt-get install squid3 squid3-common

ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/squid3/squid.conf กำหนดค่าตัวอย่างดังนี้


#sudo vi /etc/squid3/squid.conf

หากต้องการใช้เป็น port อื่นเช่น 8080 ก็เปลี่ยนให้เป็น http_port 8080
ค้นหาตัวแปร http_port เพื่อตั้งค่าใหม่ ประมาณบรรทัดที่ 876
ตัวอย่างต้นฉบับเดิมคือ  http_port 3128

ค้นหาตัวแปร http_access เพื่อตั้งค่าใหม่ ประมาณบรรทัดที่ 624
ตัวอย่างต้นฉบับเดิมคือ # http_access deny all ค่า default คือปิดไม่อนุญาติให้ใช้เลย
แก้ไขใหม่อนุญาติให้ใช้ได้ทั้งหมดเป็น http_access allow all
*** อย่าลืมเอาเครื่องหมาย # ด้านหน้า ออกด้วย

สั่งทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง

#sudo /etc/init.d/squid3 restart

หากใช้เป็น proxy server ภายใต้ proxy server ตัวอื่นอยู่แล้ว สมมติว่าต้องผ่าน cache.your.domain:8080 อยู่แล้ว
ต้องแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม /etc/squid/squid.conf

ค้นหาตัวแปร cache_peer เพื่อตั้งค่าใหม่ ประมาณบรรทัดที่ 1445
ตัวอย่างต้นฉบับเดิม ไม่ได้กำหนดค่านี้ไว้ ให้เพิ่มเข้าไปใหม่เองด้วยบรรทัดว่า
cache_peer cache.your.domain parent 8080

สั่งทำงานใหม่ด้วยคำสั่งว่า

#sudo /etc/init.d/squid force-reload

ทดสอบผลงาน proxy server นี้ โดยตั้งค่าใน browser ให้ชี้ไปที่  proxy server 10.0.0.5 port 3128


 

  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: