หน้าแรก > คุย Linux, คุย..บริหารserver > ทฤษฏีว่าด้วย LDAP Server

ทฤษฏีว่าด้วย LDAP Server

 

LDAP (นิยมอ่านว่า “แอล-แด็บ”) เป็น Protocol ที่พัฒนามาจาก Protocol X.500 ซึ่งใช้ในการเข้าถึงและ Update ข้อมูลของ Directory ซึ่งDirectory ในทาง Computer ที่จริงก็อาจเรียกได้ว่าเป็น Database แบบพิเศษหรือ Data repository ที่บรรจุรายละเอียดของ Object ต่างๆ เช่น Users, Application, Files, Printer และอื่นๆ รวมทั้ง Security information ของ Object เหล่านี้ด้วย โดยข้อแตกต่างของ Directory กับ Database ปกติ ได้แก่

LDAP เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และมี Application Vendor อยู่หลายราย อาทิ OpenLDAP, IBM, Oracle, Microsoft ซึ่ง Product ที่ได้รับความนิยมก็ได้แก่ Slapd ของ University of Michigan และ Openldap, Directory Server ของ Netscape, Active Directory (AD) ของ Microsoft, Novell Directory Services (NDS) ของ Novell, Sun Directory Services (SDS) ของ Sun และ Internet Directory Server (IDS) ของ Lucent

         LDAP ได้รับการออกแบบมาให้อยู่บน TCP/IP Layer ที่มีเพียง 4 Layer ทำให้มีความต้องการ Resource น้อยกว่า DAP ของมาตรฐาน X.500 อย่างไรก็ตาม หากมีความต้องการติดต่อกันระหว่าง LDAP Client กับ X.500 Server จำเป็นจะต้องมีการติดต่อผ่าน Gateway ที่เรียกว่า LDAP Server

         LDAP Server จะต้องมีความเข้าใจทั้ง TCP/IP และ OSI Model ในขณะที่ตัว LDAP Client ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ OSI Layer และไม่ต้องประมวลผลตาม DAP ที่มีความซับซ้อน และ Overhead สูง

         สำหรับระบบที่ไม่มีการใช้ X.500 ก็สามารถมีเพียง LDAP Client กับ LDAP Server ซึ่งเรียกว่า LDAP stand-alone server

         LDAP Directory มีการจัดโครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical) โดยข้อมูลจะถูกบรรจุอยู่ใน Entries ซึ่งแต่ละ Entry จะประกอบด้วย Attribute ในรูปของ = โดย type จะถูกกำหนดไว้ด้วย Object Identifier (OID) ส่วน value ก็จะมี Syntax ที่ระบุไว้ชัดเจน

 

หน้าที่การทำงานของ Directory Server ใน LDAP

         DirectoryServerในโปรโตคอลLDAPนี้จะมีระบบการทำงานที่เป็นการบริหารงานจากส่วนกลางในส่วนกลางนี้จะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอกเป็นส่วน ๆ (เปรียบเทียบได้กับสมุดหน้าเหลืองที่มีการเก็บข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่) เมื่อผู้ใช้ (Client หลาย ๆ เครื่อง) ต้องการเข้ามาใช้งานในส่วนที่ต้องการ LDAP Server ก็จะกระจายข้อมูลไปให้ Client ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อClient ต้องการค้นหาข้อมูลก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าDirectoryจะทำงานคล้ายกับฐานข้อมูลที่มีการจำกัดชนิดของข้อมูลที่จะทำการเก็บลงใน Directory ข้อมูลที่จะทำการเก็บลงจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วย แต่ความจริงแล้ว Directory มีความแตกต่างจากฐานข้อมูลตรงที่ Directory จะมีการใช้งานอย่างไม่จำกัดเตรียมรับกับสถานการณ์ที่ Client เข้ามาใช้งานมาก ๆ เครื่อง Server ที่ให้การบริการอยู่ก็สามารถรองรับการทำงานได้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ในองค์กรต่าง ๆ ได้มีการนำ Directory Server มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถควบคุมการเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลของ Server รวมถึงการรักษาความปลอดภัย แต่ Directory Server จะเหมาะกับงานที่มีการอ่านมากกว่าการบันทึกข้อมูล Directory จึงออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานจาก Client ได้หลาย ๆ แพลทฟอร์ม ได้พร้อม ๆ กัน

หน้าที่การทำงานของ Directory Server ใน LDAP

         DirectoryServerในโปรโตคอลLDAPนี้จะมีระบบการทำงานที่เป็นการบริหารงานจากส่วนกลางในส่วนกลางนี้จะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอกเป็นส่วน ๆ (เปรียบเทียบได้กับสมุดหน้าเหลืองที่มีการเก็บข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่) เมื่อผู้ใช้ (Client หลาย ๆ เครื่อง) ต้องการเข้ามาใช้งานในส่วนที่ต้องการ LDAP Server ก็จะกระจายข้อมูลไปให้ Client ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อClient ต้องการค้นหาข้อมูลก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าDirectoryจะทำงานคล้ายกับฐานข้อมูลที่มีการจำกัดชนิดของข้อมูลที่จะทำการเก็บลงใน Directory ข้อมูลที่จะทำการเก็บลงจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วย แต่ความจริงแล้ว Directory มีความแตกต่างจากฐานข้อมูลตรงที่ Directory จะมีการใช้งานอย่างไม่จำกัดเตรียมรับกับสถานการณ์ที่ Client เข้ามาใช้งานมาก ๆ เครื่อง Server ที่ให้การบริการอยู่ก็สามารถรองรับการทำงานได้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ในองค์กรต่าง ๆ ได้มีการนำ Directory Server มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถควบคุมการเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูลของ Server รวมถึงการรักษาความปลอดภัย แต่ Directory Server จะเหมาะกับงานที่มีการอ่านมากกว่าการบันทึกข้อมูล Directory จึงออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานจาก Client ได้หลาย ๆ แพลทฟอร์ม ได้พร้อม ๆ กัน

ขั้นตอนการทำงานของ LDAP

         LDAP จะทำงานแบบ Client/Server โดยทาง Client จะมีการลงโปรแกรมไว้ เมื่อต้องการข้อมูลจาก Server ก็จะทำการส่ง Request โดยจะผ่านโปรโตคอล TCP/IP เมื่อทาง Server ได้รับ Request แล้ว จะทำการประมวลผลตามที่ Client ต้องการ และส่ง Result กลับไปให้ Client LDAP ไม่เพียงแค่ทำงานแบบ Client/Server เท่านั้น ยังสามรถทำงานแบบ Messages-Oriented ได้อีก โดยที่ Message –Oriented หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่าง Client-Server ที่จะมีการส่ง Messages เป็น Request ไปยัง Server และเมื่อ Server ได้รับก็จะส่ง Result กลับมาในรูปของ Message ไปให้ Client เราจะเรียกการส่งแบบนี้ว่า “ Series Ldap Message

  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: