หน้าแรก > คุย....Programming, คุย..บริหารserver, Java > ติดตั้ง TomCat บน Ubuntu11.04, 12.04 Server

ติดตั้ง TomCat บน Ubuntu11.04, 12.04 Server

Apache Tomcat เป็น web service ที่ช่วยให้คุณสามารถที่จะให้บริการ สำหรับการใช้งานเว็บ Servlets Java และ JSP (Java Server Pages)

ไปที่ เว็บไซต์  http://tomcat.apache.org   เลือกหัวข้อ  “Download” >> “Tomcat 7.0”>> ”7.0.xx”>>“Binary Distributions”>>“Core”>>“Zip”>> “apache-tomcat-7.0.xx.zip”

Tomcatจะเป็นรุ่น  7.0.23  

ดาวน์โหลด apache-tomcat-7.0.xx.zip มาเก็บไว้ที่เครื่อง   แนะนำให้เลือกที่เป็น zip file ไม่เลือกตัวที่เป็น installer เพราะ เราสามารถแตก zip file เก็บไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง เมื่อไม่ต้องการใช้งานหรือไม่ต้องการศึกษาอีกต่อไป ก็สามารถลบทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องทำการ  uninstall  ซึ่งต้องไปเกี่ยวข้องกับ registry ของวินโดว์ให้มันวุ่นวายไปเปล่า ๆ

สำหรับ TomCat 6.0 ใน Ubuntu

สามารถติดตั้งเป็นอินสแตนซ์คลาสสิกที่ไม่ซ้ำกัน เริ่มต้นเวลาบูตจะทำงานเป็นผู้ใช้ unprivileged tomcat6 แต่คุณยังสามารถปรับใช้อินสแตนซ์ที่จะทำงานกับสิทธิของผู้ใช้ของด้วยคุณเองและสามารถที่จะเริ่มต้นและหยุดได้เอง และผู้ใช้หลายคนจำเป็นต้องทดสอบเกี่ยวกับTomcat อินสแตนซ์ของงานนั้น

สำหรับการติดตั้งใน Ubuntu 11.04 โดยติดตั้ง Tomcat 6.0 ดั้งนี้

ใช้คำสั่งการติดตั้งธรรมดา โดยพิมพ์คำสั่นี้     $sudo apt-get install tomcat6

คอนฟิกตัว tomcat6 ดังนี้

โดยปกติ Tomcat6 จะตั้งค่าเริ่มต้นที่พอร์ต 8080 สำหรับ HTTP และ AJP ที่พอร์ต 8009 โดยถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขไฟล์ชื่อ /etc/tomcat6/server.xml ในพาสนี้ หรือพิมพ์ดังนี้ไปเลย อาจจะใช้ vi หรือ editor อื่น ก็ได้ ตามพอร์ตที่เรากำหนด

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
        connectionTimeout="20000"
        redirectPort="8443" />
...
<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />

ผมแก้ไขพอร์ตใหม่ HTTP เป็น 8084 AJP=8008 ดังนี้


ต่อไปก็ตั้ง JVM ดังนี้ JAVA_HOME ใน /etc/default/tomcat6
$nano /etc/default/tomcat6
ตรวจสอบก่อนการถ้าไม่เป็นดังนี้ JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-un ก็แก้ไขเป็น JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-un
 
 1. ยังไม่มีความเห็น
 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: