สคริปส์ Dynamic DNS

คงเป็นความวุ่นวายมากมายสำหรับการตั้งค่า DynDNS สำหรับทดลองใช้งาน เว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ ใน server เครื่องเดียว ก็ลองนำเอาไปใช้งานดูน่ะคับ

ตัวอย่างคำสั่ง การเซ็ตค่า apache เพื่อใช้งาน DynDNS.org

  $ sudo ./newhost.sh

#!/bin/bash
VHOST_AVAILABLE=/etc/apache2/sites-available/
ROOT_UID=0
NOTROOT=87
WWW_ROOT=/home/sites/
HOST_IP=127.0.1.1

# Check if user is root
if [ $UID -ne $ROOT_UID ]
then echo “You must be root to run this script.”
exit $NOTROOT
fi

# New host name
clear
read -p “Enter new host name: ” newhost

# 1. Create new host directory
mkdir -p -v $WWW_ROOT$newhost”/www”
chmod -R 777 $WWW_ROOT$newhost

# 2. Make a copy of the new host configuration file
cp $VHOST_AVAILABLE”default” $VHOST_AVAILABLE$newhost

# 3. Write host path in the file
_s1=”\/var\/www”
_r1=$WWW_ROOT$newhost”/www”
_r1=”${_r1//\//\\/}”
sed -i “s/${_s1}/${_r1}/g” $VHOST_AVAILABLE$newhost

# Error log path
_s2=”\/var\/log\/apache2\/error.log”
_r2=$WWW_ROOT$newhost”/error.log”
_r2=”${_r2//\//\\/}”
sed -i “s/${_s2}/${_r2}/g” $VHOST_AVAILABLE$newhost

# Server name
_r3=”ServerName $newhost\n\tDocumentRoot”
sed -i “s/DocumentRoot/${_r3}/g” $VHOST_AVAILABLE$newhost

# 4. Enable new host
a2ensite $newhost

# 5. Update host file
echo -e “$HOST_IP\t$newhost” >> /etc/hosts

# 6. Restart apache
/etc/init.d/apache2 reload

echo “Host $newhost created.”

exit;

link : http://dfsq.info/ubuntu-create-apache-host-script

  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: