หน้าแรก > คุย..MySQL > การเข้าถึง Mysql ที่อยู่ Host ต่างกัน

การเข้าถึง Mysql ที่อยู่ Host ต่างกัน

การเข้าถึงฐานข้อมูล  MySQL ที่ไม่มีตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย แต่ในบางครั้งเราต้องการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับ web server จิงที่ต้องการระบบตรวจสอบ จึงจะขอกล่าวิธีการเข้าถึงแบบ ไม่มีการรักษาความปลอดภัย และระบบที่ได้จัดการระบบความปลอภัย โดยการเข้าจากภายนอกของ host

 การเข้าถึง MySQL

คุณใช้คำสั่งจาก commandline เพื่อการติดต่อ MySQL สำหรับการเข้าไปใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้

Step : 1 การ Login เข้า SSH ถ้า Server อยู่ภายนอกสถานที่

คำสั่งสำหรับการเข้าถึงข้อมูล โดยทำการ Login ด้วยคำสั่งนี่ :

ssh user@mysql.host 
Step # 2: ทำการแก้ไขไฟล์ my.cnf เป็นไฟลที่ควบคุมการทำงาน MySQL ทั้งหมด (ควรสำรองไฟล์ก่อนถ้าไม่ชำนาญ)

การติดต่อเพื่อแก้ไขไฟล์ my.cnf สำหรับคอนฟิกค่าต่างๆ โดยใช้ editor ต่างๆที่มีในระบบปฏิบัติการนั้น ส่วนใหญ่จะ editor ที่ชื่อ vi ในระบบปฏิบัติการตระกูล Linux Unix

  • ถ้าใช้ Linux ที่ชื่อ Debian Linux ไฟล์จะอยู่ตำแหน่ง path ที่  /etc/mysql/my.cnf location
  • ถ้าเป็น Linux ที่ชื่อ Red Hat Linux/Fedora/Centos Linux ไฟล์จะอยู่ตำแหน่ง path ที่ /etc/my.cnf location
  • แล้วถ้าเป็น Unix ที่ชื่อว่า FreeBSD เราต้องทำการสร้างไฟล์ my.cnf ขั้นมา ตำแหน่ง path ที่ /var/db/mysql/my.cnf

 

แก้ไขไฟล์ /etc/my.cnf, run:
# vi /etc/my.cnf

Step # 3: แก้ในส่วน นี้

[mysqld]
bind-address=YOUR-SERVER-IP

ตัวอย่าง เช่น IP  192.168.1.10

[mysqld]
 user = mysql 
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid 
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock 
port = 3306 
basedir = /usr 
datadir = /var/lib/mysql 
tmpdir = /tmp 
language = /usr/share/mysql/English 
bind-address = 192.168.1.10 
# skip-networking .... .. ....

Step# 4 บันทึกไฟล์ที่ทำการแก้ไข

ทำการรีสตาร์  MySQL
# /etc/init.d/mysql restart

Step # 5 กำหนดสิทธิการเข้าถึง 

ใช้คำสั่งในการเข้าถึง  mysql server:
$ mysql -u root -p mysql

แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้

Mysql> CREATE DATABASE foo;
mysql> GRANT ALL ON foo.* TO bar@'202.54.10.20' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

หรือแก้ไขสิทธิการเข้าถึง
mysql> update db set Host='202.54.10.20' where Db='Datadb';
mysql> update user set Host='202.54.10.20' where user='webadmin';

Step # 5: ออกจาการใช้งาน  MySQL

mysql> exit

Step # 6: เปิด port 3306

ด้วยคำสั่ง

/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT

OR only allow remote connection from your web server located at 10.5.1.3:

/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -s 10.5.1.3 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT

OR only allow remote connection from your lan subnet 192.168.1.0/24:

/sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT

Finally save all rules:
# service iptables save

A sample FreeBSD / OpenBSD pf rule ( /etc/pf.conf)

pass in on $ext_if proto tcp from any to any port 3306

OR allow only access from your web server located at 10.5.1.3:

pass in on $ext_if proto tcp from 10.5.1.3 to any port 3306  flags S/SA synproxy state

Step # 7: Test it

From your remote system or your desktop type the following command:
$ mysql -u webadmin –h 65.55.55.2 –p
Where,

  • -u webadmin: webadmin is MySQL username
  • -h IP or hostname: 65.55.55.2 is MySQL server IP address or hostname (FQDN)
  • -p : Prompt for password

You can also use telnet to connect to port 3306 for testing purpose:
$ telnet 65.55.55.2 3306

หมวดหมู่:คุย..MySQL
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: